Privacyverklaring

Levenskunst, gevestigd aan Abbenven 75, 1963RB Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.levenskunst.art
Abbenven 75
1963RB Heemskerk
06 36265967

Marielle van der Wal is eigenaar en contactpersoon van Levenskunst. Zij is te bereiken via marielle.vd.wal@ziggo.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Levenskunst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Levenskunst verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief gebruik ik je naam en email gegevens alleen voor dat doel. Als je een gesprek aanvraagt, gebruik ik je naam, e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. Als je een inlijsting, kunstwerk, cursus, workshop, of consult bestelt dan vraag ik mogelijk ook adresgegevens van je.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Levenskunst verwerkt gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar alleen met toestemming van de ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via marielle.vd.wal@ziggo.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk

Levenskunst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van de nieuwsbrief
– Je te bellen/e-mailen indien nodig om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Je gegevens worden niet verkocht of verstrekt aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens 

Levenskunst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, louter om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zolang de inschrijving van de nieuwsbrief actueel is bewaar ik je naam en email adres. Als er een overeenkomst is uitgevoerd, oftewel je hebt een inlijsting, kunstwerk, consult, workshop of cursus gekocht, dan hebben we een fiscaal wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor facturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Levenskunst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Levenskunst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marielle.vd.wal@ziggo.nl